Zou je een corona-vaccinatie moeten nemen als je zwanger bent? Niet wanneer je een gezonde zwangere bent onder de 35 jaar. Dan is het advies je te laten vaccineren na de zwangerschap. Op 7 april jl. werd door de werkgroep covid-19 & zwangerschap van de NVOG een advies uitgebracht t.a.v. het vaccineren van bepaalde groepen zwangeren. In het advies gaat de voorkeur echter uit naar vaccinatie met  AstraZeneca omdat de andere vaccins van een nieuw type zijn (namelijk; mRNA-vaccins) waarmee onvoldoende ervaring is in zwangerschappen. Echter is het meest recente advies van de gezondheidsraad op 8 april om mensen onder de 60 jaar niet meer te vaccineren met AstraZeneca. Wat nu te doen? Even niets; we beschouwen het advies van de gezondheidsraad als leidend en we wachten herziening van het NVOG advies af. Zodra er meer bekend is informeer ik jullie nader.

Onderstaand lees je een samenvatting van het advies zoals is uitgebracht door de NVOG op 7 april jl:

“Hoewel de absolute kans op het ontwikkelen van ernstige en kritieke COVID-19 voor zwangere vrouwen klein is, groeit wereldwijd de overtuiging dat zwangere vrouwen met COVID-19 een groter risico hebben op het ontwikkelen van ernstige en kritieke COVID-19 dan niet zwangere vrouwen. Dit blijkt ook uit cijfers van de Nederlandse registratie van zwangere vrouwen met COVID-19 (Netherlands Obstetric Surveillance System (NethOSS)).”

*De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren.

*De werkgroep adviseert vrouwen met onderliggende ernstige ziekten; zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar en/of met een migratie-achtergrond; vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden expositie aan SARS-CoV-2 kan optreden en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen.

*De werkgroep is van mening dat vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.

En Hoewel de werkgroep bij voorkeur vaccinatie na het 1e trimester voorstaat, ziet zij vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie in het 1e trimester en neemt zij aan dat toediening in deze fase van de zwangerschap veilig is. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.

Ten aanzien van de keuze voor het vaccin beschrijft de werkgroep het volgende:

“Vrijwel alle bekende reguliere vaccins, zoals het griepvaccin en het kinkhoestvaccin, zijn veilig in de zwangerschap toe te passen. Het COVID-19 Vaccin AstraZeneca van AstraZeneca lijkt op deze vaccins. De vaccins van Pfizer-BioNtech en Moderna tegen COVID-19 zijn daarentegen mRNA-vaccins, een nieuw type vaccin. Op basis van het werkingsmechanisme van de vaccins, bestaan er geen redenen om aan te nemen dat de vaccins tegen COVID-19 schadelijk zouden zijn bij gebruik in de zwangerschap. Desalniettemin is er onvoldoende bewijs om routinematig gebruik tijdens de zwangerschap te adviseren omdat tot op heden er nog onvoldoende gegevens/klinische data bekend zijn over het gebruik van deze vaccins in de zwangerschap en eventuele effecten op een foetus. In de bijsluiter van de vaccins is derhalve opgenomen dat gebruik tijdens de zwangerschap niet is geïndiceerd. Ook wordt afgeraden om binnen twee maanden na vaccinatie zwanger te worden.
Omdat het aannemelijk is dat de vaccins, net zoals andere niet levende vaccins, niet in de borstvoeding terechtkomen, ziet de Gezondheidsraad geen bezwaren voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven.”
Bron: Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed 7 april 2021.