Algemene voorwaarden website

De informatie op deze site is met name bedoeld voor zwangere vrouwen en hun partners wonende in het werkgebied van Jouw verloskundige Velp. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op de site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Deze informatie hoeft niet van toepassing te zijn op de individuele zwangere.

Jouw verloskundige Velp niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die zou voortvloeien uit een fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is Jouw verloskundige Velp niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website. Jouw verloskundige Velp aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.

Privacy verklaring website

Deze website wordt onderhouden door Jouw verloskundige Velp. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de verloskundigenpraktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de website.

Jouw verloskundige Velp is gevestigd in Velp en  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 58156356. Voor vragen over de privacy verklaring is de verloskundigenpraktijk telefonische bereikbaar op; 026-2060033 van ma t/m vrij 09.00-17.00 uur. Ook kunt u hiervoor contact opnemen per e-mail. Het adres hiervoor is: info@jouwverloskundigevelp.nl De contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming van onze verloskundigenpraktijk is: Ela Vister

De persoonsgegevens die wij verwerken op deze website komen voort uit het invullen van het aanmeldformulier op onze pagina. De gegevens die wij verwerken hebben betrekking op uw persoonsgegevens, adres en geboortedatum, (relevante)medische gegevens van u, uw partner, uw burgelijke staat en gezinssamenstelling. Indien sprake van vragen wij ook naar vorige zwangerschappen. Om een inschatting te maken van de zwangerschapsduur wordt ook gevraagd naar gegevens betreffende uw menstruatie.  Deze gegevens gebruiken wij om u te registreren in ons verloskundig systeem voor het in kaart brengen van uw zwangerschap. Deze gegevens worden zoals wettelijk is vastgesteld 15 jaar bewaard.

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Jouw verloskundige Velp worden verstrekt aan derden. Een voorbeeld hiervan is u mede behandelend arts of het consultatiebureau. Hiervoor zal expliciet toestemming worden gevraagd.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( hierna ‘AVG’) heeft u een aantal rechten. U heeft recht om Jouw verloskundige Velp te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art.17 AVG). Ook heeft u recht op de praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art.18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen via eerder genoemde contactmogelijkheden.