Van 1 september 2021 mogen zwangeren en hun partners kiezen voor een 13 weken echo.

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist of het kind lichamelijke afwijkingen heeft.

De zwangere kan alleen kiezen voor de 13 wekenecho als zij meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Het doel van  de IMITAS  studie is om te onderzoeken of de voordelen van de 13 wekenecho opwegen tegen de nadelen ervan.

  • Een vroege echo lijkt in het voordeel van zwangeren. Ouders kunnen dan al vroeg in de zwangerschap weten of het kind een ernstige lichamelijk afwijking heeft. Ouders hebben zo meer tijd voor extra onderzoek en om te beslissen wat ze met de uitslag doen.
  • Maar aan de andere kant kan een vroege echo misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid.

In de studie wordt onder andere bekeken hoeveel zwangeren er – na het uitgebreide gesprek – kiezen voor de 13 wekenecho. Ook kijken de onderzoekers naar de ervaringen van zwangeren en professionals. De studie loopt tot 2024. Na de studie beslist het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) of de 13 wekenecho definitief wordt ingevoerd in Nederland.

Rond 9 weken geef krijg je alvast de voorlichtingsfolder mee over de 13- en de 20 wekenecho. De daarop volgende afspraak, rond 11 weken, komen we er uitgebreid op terug.