Missed abortion

Een miskraam is een niet doorgaande zwangerschap. Maar het is ook een verzamelnaam voor verschillende varianten. Wanneer er sprake is van een bevruchting en innesteling van het embryo in de baarmoeder maar er op enig moment spontaan bloedverlies optreedt en je de zwangerschap verliest noemen we dit een
spontane abortus.

Wanneer er sprake is van een bevruchting en innesteling in de baarmoeder maar het embryo stopt met groeien, zonder dat er spontaan bloedverlies optreedt. Er is dus sprake van een miskraam zonder dat je het door hebt. We noemen dit een missed abortion ofwel een gemiste miskraam. Dit bemerken we meestal pas bij een vroege echo.

Wanneer in een zeer vroeg stadium (nog vóór vier weken zwangerschap) de ontwikkeling van het vruchtje stopt groeit alleen het vruchtzakje nog enige tijd verder. Er is wel degelijk een embryo in aanleg, maar heel vroeg is er iets misgegaan. Het embryo komt dan niet tot ontwikkeling of groeit niet verder door een gestoorde aanleg. De oorzaak is meestal een chromosoomafwijking die bij de bevruchting is ontstaan. In de regel gaat het hier niet om erfelijke afwijkingen, er zijn geen gevolgen voor een volgende zwangerschap. Dit noemen we een blighted ovum.

1 op 6 zwangerschappen eindigt in een miskraam. Bij alle drie de vairanten kan de miskraam (na enige tijd) spontaan opgang komen of opgang gebracht worden met medicatie.