Geboorteaangifte doen

Binnen drie werkdagen na de geboorte van je kindje moet hij of zij aangegeven worden bij de gemeente waar het geboren is. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn.

Eén van de ouders doet persoonlijk aangifte op het gemeentehuis. Als dit door omstandigheden niet kan, doet iemand anders die bij de geboorte aanwezig was aangifte. De baby hoeft niet mee. Een aantal documenten moet wel getoond worden, zoals het identiteitsbewijs van degene die aangifte doet en het identiteitsbewijs van de ouders. Ook wordt soms om het geboortebericht van de arts of verloskundige gevraagd. Als je getrouwd bent, neem je je trouwboekje mee zodat jullie kindje daarin bijgeschreven kan worden. Als je niet getrouwd bent, maar het nog ongeboren kindje wel erkend hebt, neem je mee: de akte van erkenning, akte van naamskeuze (als bij de erkenning voor de geboorte is vastgesteld welke achternaam je kindje krijgt).

Moeders die bevallen zijn in Ziekenhuis Rijnstate (en daar ook nog opgenomen zijn) kunnen voor de geboorteaangifte ook terecht in het ziekenhuis (maandag t/m vrijdag). Er is een intekenlijst op de kraamafdeling. Wegens covid-19 kan er tijdelijk geen geboorteaangifte worden gedaan in het Rijnstate ziekenhuis.

Na de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van je kindje. Hij of zij krijgt direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt hij ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).